Tuyển dụng vị trí Kế Toán Trưởng

1. CÔNG VIỆC:

· Tham mưu cho Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy

· Chịu trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật Việt Nam hiện hành về công tác chuyên môn kế toán của Công ty.

· Tham gia xây dựng các quy chế chi tiêu, quy chế quản lý tài chính, các định mức khoản chi phí cho bộ phận, phòng ban trong công ty theo định hướng kinh doanh Ban Giám đốc. Kiểm soát việc tính giá thành sản phẩm của nhà máy, văn phòng

· Đưa ra dự báo nguồn tài chính hoặc cách giải quyết vấn đề trong việc hỗ trợ Ban Giám đốc phòng ngừa rủi ro buôn bán hoặc các sai phạm nguồn tài chính, vi phạm pháp luật của nhà nước. Tham gia vào việc lập tài liệu giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mất mát, thất thoát tài sản của doanh nghiệp.

· Quản lý việc lập báo cáo dòng tiền, kế hoạch tài chính, đảm bảo nguồn để trả nợ ngân hàng. Mua hàng, kiểm soát thanh toán và thanh toán cho nhà cung cấp và các khoản chi phí phát sinh khác.

· Tổ chức việc kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các nguồn tài sản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp

· Trực tiếp thiết lập, quan hệ với các tổ chức tài chính, ngân hàng, thuế. Lâp kế hoạch vay vốn tín dụng và chỉ đạo thực hiện hồ sơ tín dụng.

· Kiểm soát quy trình lập tài liệu sổ sách, các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, điều tra các báo cáo nguồn tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp và của các bộ phận

 

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC: từ 8:00 đến 17:00 từ thứ 2 đến hết thứ 7

 

3. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

• Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

 

4. LIÊN LẠC:

• Gửi hồ sơ về email: nhungtd.tlk@gmail.com

• SST: 0979 612 634

Công ty Cổ phần Việt’s Power Tầng 11, tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: http://www.viet-power.com.vn/ Fanpag

Việt Power

Việt Power Phong Cách Mới