Tuyển dụng vị trí Kế Toán Tổng Hợp

1. CÔNG VIỆC:

• Kiểm soát thu chi quỹ tiền mặt công ty;

• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ các chứng từ phát sinh;

• Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán;

• Hàng tháng lập báo cáo doanh thu chi phí, công nợ… gửi ban Giám đốc

• Lập kế hoạch chi phí hàng năm, theo dõi chi phí theo khoản mục và kiểm soát chi phí phát sinh, mỗi năm đánh giá thực tế thực hiện chi phí so với kế hoạch đề ra để đưa ý kiến tư vấn cho ban lãnh đạo;

• Phối hợp với kế toán thuế để hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính cuối năm và các quyết toán thuế TNDN, TNCN.

 

2. THỜI GIAN LÀM VIỆC: từ 8:00 đến 17:00 từ thứ 2 đến hết thứ 7

 

3. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

• Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

 

4. LIÊN LẠC:

• Gửi hồ sơ về email: nhung.ltk@viet-power.com.vn

• SST: 0979 612 634

Việt Power

Việt Power Phong Cách Mới