Phương án thiết kế căn A3, 75,78m2- Chị Nguyễn Thị Thảo – Imperia Sky Garden

423 Minh Khai, Hà Nội